V prípade, že sa rozhodnete pre kúpu bytu v našom projekte prostredníctvom hypoterkárneho úveru, máme pre vás niekoľko možností na výber:

 1. Financujúca banka VÚB a.s.

  Vo financujúcej banke sú pre Vás už nastavené pre čerpanie úveru výhodné podmienky ako napríklad:

  • možnosť až 100% financovania v prípade dobrej bonity klienta
  • bezplatné mimoriadne ročné splátky vo výške20%
  • pri bytovom dome D bez poplatku za poskytnutie úveru
  • výhodná úroková sadzba
  • možnosť predčasného splatenia celého úveru po uplynutí doby fixácie
  • interný odhad vykonaný bankou zdarma, tzn. že si nemusíte platiť znalca za vypracovanie znaleckého posudku
  • výhodné poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

  Základný rozpis splátok pri financujúcej banke:

  • 20% z hodnoty nehnuteľnosti po podpise zmluvy
  • 20% z hodnoty nehnuteľnosti po ukončení hrubej stavby
  • 30% z hodnoty nehnuteľnosti po ukončení holo bytu
  • 20% z hodnoty nehnuteľnosti po kolaudácii
  • 10% z hodnoty nehnuteľnosti po dokončení štandardu

  V prípade záujmu o čerpanie úveru vo VÚB a.s., resp. spracovania ponuky Vás radi obslúžia pracovníci na všetkých pobočkách tejto banky.

 2. V prípade, že sa chcete ihneď kontaktovať s VÚB, doporučujeme vám hypotekárneho špecialistu p. Róberta Roncseka - kontakt:
  Róbert Roncsek
  hypotekárny špecialista
  VÚB, a.s.
  Retailová pobočka
  Poštová 1, 811 06 Bratislava 1
  tel.: +421 2 4855 3100
  mobil: +421 904 757 794
  E-mail: rroncsek@vub.sk

 3. Náš projekt majú nastavený ako projekt aj banky, v ktorých tak isto nebudete musieť dávať vypracovávať znalecký posudok a aj v týchto bankách sú pre Vás pripravené rôzne výhody. Sú to nasledovné banky:

  • ČSOB a.s.
  • Tatra banka a.s.

  Základný rozpis splátok majú tieto banky nastavené nasledovne:

  • 10% z hodnoty nehnuteľnosti po podpise zmluvy
  • 30% z hodnoty nehnuteľnosti po ukončení hrubej stavby
  • 30% z hodnoty nehnuteľnosti po ukončení holo bytu
  • 25% z hodnoty nehnuteľnosti po kolaudácii
  • 5% z hodnoty nehnuteľnosti po dokončení štandardu

  Kontakty:

  ČSOB a.s.
  garantom projektu je pobočka ČSOB v meste Bratislava:

  Pob. Nám. Hraničiarov 33 (Dominant)
  Romančíková Zuzana
  mobil: 0902 910 818
  tel.: 02/5966 8815
  E-mail: zromancikova@csob.sk

  Tatra banka a.s.
  garantom projektu je pobočka Tatra banky v meste Bratislava:
  Pob. Tupolevova 3/a
  851 01 Bratislava
  Peter Poturnay
  hypotekárny špecialista
  mobil: 0915 754 586
  tel. 02/5919 8317
  E-mail: peter_poturnay@tatrabanka.sk