Náš projekt 5 bytových domov s názvom Rovinka Park II je pokračovaním výstavby projektu Rovinka Park I a je umiestnený v obci Rovinka. Rovinka je obec, ktorá je situovaná neďaleko hlavného mesta Bratislavy - ani nie 5 kilometrov. Z centra mesta sa sem môžete dostať autom za necelých 15 minút. Rovinka má aj autobusové spojenie s Bratislavou a aj okolitými obcami.

Ponúkame vám niekoľko zaujímavých informácií o Rovinke:
 • Poloha: JZ časť Slovenska
  • pozdĺž štátnej cesty I. triedy č. 63, smer Bratislava-Komárno
  • cca. 15km JV od centra Bratislavy
  • cca. 12km SV od centra Šamorína
 • Geomorfologický celok: Podunajská nížina (jednotka: Podunajská rovina)
 • Priemerná nadmorská výška: 132 m.n.m.
 • Územnosprávne členenie:
  • Obec: Rovinka
  • Okres: SENEC (SC)
  • Kraj: Bratislavský samosprávny kraj (BSK)
 • Charakter krajiny: poľnohospodárska krajina na strednom toku rieky Dunaj s veľmi nízkym podielom lesných porastov
 • Chránená krajinná oblasť: CHKO Dunajské Luhy (čiastočne zasahuje do územia obce)
 • Prírodná rezervácia: PR Topoľové hony (v katastri obce)
 • Prírodný unikát: Chránený strom Platan javorolistý ("Novolipnický platan", vek cez 200 rokov)
 • Iné: "Stará" protipovodňová "Hornožitnoostrovná" hrádza
 • Charakter sídla: vidiecky typ pozdĺž hlavnej dopravnej komunikácie
 • Počet obyvateľov: cca. 1600